Ons bedrijfsprofiel

 

Liftwerk is een klein bedrijf met contacten en samenwerking met meerdere kleine bedrijven die landelijk opereren.

De samenwerking is breed opgezet en omvat adviesbedrijven, kleine liftbedrijven en leveranciers voor ombouw, renovatie en nieuwbouw. De gezamenlijk aanwezige kennis is tot op alle niveaus aanwezig en omvat alle kennis van nieuwbouw, via de gehele levensduur, tot en met sloop van liftinstallaties.

Deze samenwerking leidt er toe dat er kort geschakeld kan worden en oplossingen snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Renovaties worden uitgevoerd zoals u dat wenst en met materiaal van de beste kwaliteit die door elke liftenfirma kunnen worden onderhouden.

De motivatie en vakkennis bij kleine bedrijven is groot, waardoor zeer goede resultaten bereikt worden.